นโยบายการใช้งานคุกกี้

[domain] (เว็บไซต์ของบริษัท) มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและใช้งานข้อมูลตามที่จะได้กล่าวถึงด้านล่างนี้

1. คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของคุณ บันทึกสถานะการ
เข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่คุณชื่นชอบในรูปแบบไฟล์
โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเคุณนั้น

2. แอสเซนด์ กรุ๊ป ใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง
แอสเซนด์ กรุ๊ป จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้
เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของคุณ และช่วยให้คุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง 
เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้ แอสเซนด์ กรุ๊ป เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของแอสเซนด์ กรุ๊ปอย่างไร
เพื่อให้ แอสเซนด์ กรุ๊ป ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ รวมถึงช่วยให้ สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่คุณสนใจ

ทั้งนี้ บริการต่าง ๆ ของ แอสเซนด์ กรุ๊ป อาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยคุณสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้
งานบนเว็บไซต์นั้น

3. การใช้งานคุกกี้
เว็บไซต์แอสเซนด์ กรุ๊ป มีการใช้คุกกี้ทั้งของ แอสเซนด์ กรุ๊ป  (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่แอสเซนด์ กรุ๊ป
ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของแอสเซนด์ กรุ๊ป 

คุกกี้ ที่ แอสเซนด์ กรุ๊ป ใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ 

Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำคุณในระหว่างที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของแอสเซนด์ กรุ๊ป เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่คุณได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ
เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ 

Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าคุณจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ แอสเซนด์ กรุ๊ป จดจำคุณและการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณเมื่อคุณกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง
ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้งานสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
3.1 คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้อง
ขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล็อก หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของไซต์ไม
่สามารถทำงานได้คุกกี้เพื่อการให้บริการ

3.2 คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่
สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

3.3 คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ แอสเซนด์ กรุ๊ป จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของคุณได้
เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณ หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่าง
สมบูรณ์

3.4 คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies)คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่
เว็บไซต์ของ  แอสเซนด์ กรุ๊ป ทั้งนี้ หากคุณปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ แอสเซนด์ กรุ๊ป แต่คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่คุณเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ

4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้
คุณสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)
อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัท จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากคุณปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้คุณใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

5.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของ แอสเซนด์ กรุ๊ป อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหา
และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของแอสเซนด์ กรุ๊ป ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่แอสเซนด์ กรุ๊ป ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อ
คุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้คุณควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

6.การเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และแอสเซนด์ กรุ๊ป จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ แอสเซนด์ กรุ๊ป ขอให้คุณหมั่นเข้ามาตรวจ
สอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ